• Công trình thực tế tai Saigon Royal Residence.
  • Đơn vị thiết kế nội thất: The O.Concept – Đơn vị cung cấp đèn: DSGN LIGHT
  • đơn vị cung cấp những sản phẩm Đèn & Decor lạ, kiến tạo chiều sâu cho mỗi công trình.